Ponúkame komplexné služby súvisiace s realizáciou vášho projektu a zámeru. Od prvotnej štúdie a architektonického stvárnenia, cez potrebnú projektovú dokumentáciu, inžiniering a zabezpečenie povolení a rozhodnutí na výstavbu, samotnú hrubú stavbu, až po dokončenie interiérov a exteriérov. Naša spoločnosť sa postará o všetky potrebné náležitosti súvisiace s vašou stavbou.

Zabezpečíme aj financovanie a spolufinancovanie podľa vašich predstav.

Zameriavame sa na staviteľstvo v oblasti pozemných a inžinierskych stavieb rôzneho druhu:

  • pozemné stavby
  • priemyselné haly
  • obytné súbory a nájomne byty
  • administratívne budovy
  • inžinierske stavby
  • obchodné centrá a súbory
  • cestné stavby
  • vodné diela a vodohospodárske stavby
  • ekologické stavby

Náš tím skúsených odborníkov, strojový park a moderné technológie predstavujú pevné základy, ktoré si spoľahlivé staviteľstvo vyžaduje. Stavebná spoločnosť LOMAREX s.r.o. reprezentuje staviteľstvo na úrovni a bez starostí.


Kvalita vybudovaná na pevných základoch..