Spoločnosť LOMAREX s.r.o. má bohaté skúsenosti v oblasti konzultačných činnosti, projektovej prípravy podľa priania zákazníkov, v nasledujúcich oblastiach:

  • Projekčná činnosť a príprava
  • Poradenstvo pri čerpaní grantov z EÚ
  • Financovanie projektov a podnikateľských zámerov a finančné krytie projektov
  • developerská činnosti ( investičné zámery, výstavba obytných súborov, nájomných bytov a pod.)
  • samotná realizácia diela na kľúč
  • likvidácia a zhodnocovanie odpadov

Spoločnosť LOMAREX s.r.o. je zároveň členom združenia stavebných firiem.

Našim cieľom je neustále dosahovanie maximálnej spokojnosti zákazníka, splnenie všetkých vopred dohodnutých podmienok, ako aj vykonanie každej jednej činnosti na čo najvyššej úrovni z hľadiska kvality. Aj z tohto dôvodu disponuje združenie firiem certifikátom systému manažérstva kvality ISO.

Našim cieľom je budovanie dlhodobých vzťahov s každým naším zákazníkom. Všetkým naším zákazníkom ponúkame moderné technológie pri realizácii diel.

Dôraz kladieme na individuálny prístup k požiadavkám klienta, serióznosť, profesionalitu a tým aj maximálnu spokojnosť klienta

Tešíme sa spoluprácu...