Zhodnocovanie a recyklácia odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov.

Spoločnosť LOMAREX s.r.o. sa zaoberá zhodnocovaním a recykláciou odpadov riešením na kľúč.

Riešime problém firiem zaoberajúcich sa odpadmi, samosprávam a pod.

Na Slovensku sme exkluzívnym zastúpením dodávateľa PTR technológie ( pomaly termický rozklad odpadu ).

Využívame odpad ako surovinu, ktorá je bonitná a veľmi ľahko dostupná. Využitie odpadu znamená nájsť a zrealizovať riešenie, ktoré umožní z odpadu efektívne získať energiu vo forme elektriny, tepla prípadne palív tretej generácie.


Naša sila recyklácie...